Bệnh viện mắt Việt Nhật
Bệnh viện Mắt Việt Nhật (VJEH) ra đời dựa trên sự kết hợp của đội ngũ Giáo sư, Bác sỹ, Chuyên gia phẫu thuật hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản
Cấy ghép LENS
Bệnh viện Mắt Việt Nhật (VJEH) ra đời dựa trên sự kết hợp của đội ngũ Giáo sư, Bác sỹ, Chuyên gia phẫu thuật hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản
Điều trị Lão thị
Bệnh viện Mắt Việt Nhật (VJEH) ra đời dựa trên sự kết hợp của đội ngũ Giáo sư, Bác sỹ, Chuyên gia phẫu thuật hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản
Điều trị ở trẻ nhỏ
Bệnh viện Mắt Việt Nhật (VJEH) ra đời dựa trên sự kết hợp của đội ngũ Giáo sư, Bác sỹ, Chuyên gia phẫu thuật hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản

Các dịch vụ khác

Bệnh viện Mắt Việt Nhật (VJEH) ra đời dựa trên sự kết hợp của đội ngũ Giáo sư, Bác sỹ, Chuyên gia phẫu thuật hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản.

Sự kiện nổi bật

Video nổi bật